ดาวน์โหลด TemplateVamp Bootstrap Admin Template

» Templates » ดาวน์โหลด TemplateVamp Bootstrap Admin Template
  • 5 กุมภาพันธ์ 2017
  • 19 ธันวาคม 2020
  • Templates
  • Thai Open Code


ดาวน์โหลด TemplateVamp Bootstrap Admin Template

TemplateVamp เป็นฟรี Admin Template สำหรับ Web Application ที่สร้างขึ้นมาจาก Bootstrap รองรับ HTML 5 + CSS สำหรับ typography, buttons, charts, navigation และ ส่วนเสริม JavaScript. ซึ่งเป็นด้วยคุณสมบัติของ TemplateVamp ที่จะช่วยให้คุณสามารถเชื่อมสร้าง UI ตามที่คุณชื่นชอบได้อย่างรวดเร็ว รองรับหน้าจอได้หลายขนาด (Responsive) และเหมาะกับมือถือ และยังสามารถแก้ไขโค้ดต่างๆได้ ตามความต้องการ

ตัวอย่าง TemplateVamp

http://www.egrappler.com/bootstrap-responsive-admin-template/index.html

วิธีการติดตั้ง TemplateVamp

ติดตั้งผ่าน Github

git clone https://github.com/natm/templatevamp-flask.git

ดาวน์โหลด TemplateVamp