วิธีติดตั้งโปรแกรม JetBrains IntelliJ IDEA Community Edition

» ติดตั้งโปรแกรม » วิธีติดตั้งโปรแกรม JetBrains IntelliJ IDEA Community Edition


วิธีติดตั้งโปรแกรม IntelliJ IDEA Community Edition

1.ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง IntelliJ IDEA Community Edition โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ https://www.jetbrains.com/idea/download/#section=windows หรือดาวน์โหลดจากลิงก์ด้านล่างบทความ

วิธีติดตั้งโปรแกรม JetBrains IntelliJ IDEA Community Edition

2.เมื่อดาวน์โหลดแล้วจะได้ไฟล์ติดตั้ง IntelliJ IDEA

วิธีติดตั้งโปรแกรม JetBrains IntelliJ IDEA Community Edition

3.ให้ทำการดับเบิ้ลคลิกไฟล์เพื่อเริ่มการติดตั้ง และกดปุ่ม Next >

วิธีติดตั้งโปรแกรม JetBrains IntelliJ IDEA Community Edition

4.กดปุ่ม Next >

วิธีติดตั้งโปรแกรม JetBrains IntelliJ IDEA Community Edition

5.เลือก Option ได้ตามต้องการ เมื่อเลือกแล้วให้กดปุ่ม Next >

วิธีติดตั้งโปรแกรม JetBrains IntelliJ IDEA Community Edition

6.กดปุ่ม Install

วิธีติดตั้งโปรแกรม JetBrains IntelliJ IDEA Community Edition

7.โปรแกรม IntelliJ IDEA จะทำติดตั้งลงเครื่องให้รอสักครู่..

วิธีติดตั้งโปรแกรม JetBrains IntelliJ IDEA Community Edition

8.เลือก ☑ Run IntelliJ IDEA Community Edition กดปุ่ม Finish

วิธีติดตั้งโปรแกรม JetBrains IntelliJ IDEA Community Edition

9.จะแสดงหน้าจอ Import IntelliJ IDEA Settings เลือก Do not import Settings แล้วกดปุ่ม OK

วิธีติดตั้งโปรแกรม JetBrains IntelliJ IDEA Community Edition

10.JetBrains IntelliJ IDEA พร้อมใช้งานแล้ว

วิธีติดตั้งโปรแกรม JetBrains IntelliJ IDEA Community Edition
ดาวน์โหลดโปรแกรม IntelliJ IDEA Community Edition