วิธีแก้ไข XAMPP MySQL shutdown unexpectedly ที่ติดตั้งบน Windows 10

» ติดตั้งโปรแกรม » วิธีแก้ไข XAMPP MySQL shutdown unexpectedly ที่ติดตั้งบน Windows 10


วิธีแก้ไข XAMPP ไม่สามารถ Start MySQL (mysqld.exe has stopped working) บน Windows 10 ได้ โดยขึ้น Error ว่า “MySQL shutdown unexpectedly.

วิธีแก้ไข XAMPP MySQL shutdown unexpectedly ที่ติดตั้งบน Windows 10

[mysql] Error: MySQL shutdown unexpectedly.
[mysql] This may be due to a blocked port, missing dependencies,
[mysql] improper privileges, a crash, or a shutdown by another method.
[mysql] Press the Logs button to view error logs and check
[mysql] the Windows Event Viewer for more clues
[mysql] If you need more help, copy and post this
[mysql] entire log window on the forums

ซึ่งเมื่อตรวจสอบ log จาก Windows Logs แล้วพบว่ามี  Application Error  ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

Windows Logs

Event Viewer > Windows Logs > Application

วิธีแก้ไข XAMPP MySQL shutdown unexpectedly ที่ติดตั้งบน Windows 10

The description for Event ID 100 from source MySQL cannot be found. Either the component that raises this event is not installed on your local computer or the installation is corrupted. You can install or repair the component on the local computer.

If the event originated on another computer, the display information had to be saved with the event.

The following information was included with the event:

InnoDB: File (unknown): ‘read’ returned OS error 287. Cannot continue operation

 

วิธีแก้ไข XAMPP MySQL shutdown unexpectedly

1.กดปุ่ม Config  ของ MySQL จากนั้นจะแสดงเมนูให้เลือก my.ini

วิธีแก้ไข XAMPP MySQL shutdown unexpectedly ที่ติดตั้งบน Windows 10

 

2.จากนั้นจะแสดงหน้าจอ my.ini ที่เป็น Notepad  (อาจจะเป็น editor ตัวอื่นแล้วแต่เครื่องนั้นๆ) จากนั้นเลื่อนลงมาจนถึง innodb_lock_wait_timeout = 50  จากนั้นให้เพิ่ม innodb_flush_method = normal  แล้วทำการบันทึกไฟล์ config ของ my.ini  (File > Save หรือ กดปุ่ม Ctrl + S )

วิธีแก้ไข XAMPP MySQL shutdown unexpectedly ที่ติดตั้งบน Windows 10

 

3.หลังจากที่เพิ่มค่า config แล้ว ให้กลับมาที่ XAMPP Control Panel เพื่อ Start MySQL โดยกดปุ่ม Start

วิธีแก้ไข XAMPP MySQL shutdown unexpectedly ที่ติดตั้งบน Windows 10

 

4. หลังจากกดปุ่ม Start MySQL ก็จะทำงานโดยแสดงหมายเลข PID, Port และ แสดง event ว่า

Attempting to start MySQL app…

Status change detected: running

วิธีแก้ไข XAMPP MySQL shutdown unexpectedly ที่ติดตั้งบน Windows 10

อ้างอิง

community.apachefriends.org