Blacklists

» Blacklists

วิธีลบ IP ออกจาก Blacklists ของ Protected Sky RBL

วิธีลบ IP ออกจาก Blacklists ของ Protected Sky RBL

Protected Sky RBL เป็นฐานข้อมูล Blacklists ที่แสดงให้เห็นว่า IP Address เป็นแหล่งสแปม (ส่งอีเมลจำนวนมากรบกวนชาวบ้าน) ในการจัดลำดับของ Protected Sky RBL จะใช้ปัจจัยหลายอย่างในการตรวจสอบ good, poor หรือ bad reputation

วิธีตรวจสอบ Blacklists ของระบบอีเมล (Mail Server)

วิธีตรวจสอบ Blacklists ของระบบอีเมล (Mail Server)

Blacklists คือ บัญชีดำ IP ของระบบ Mail Server ที่ตรวจสอบแล้วว่ามีการส่ง Spam หรือ Virus โดยจะกำหนดให้ IP นั้นไม่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อลดปริมาณของ Spam ที่มีอยู่อย่างมากมาย