โค้ดภาษาจาวา วนลูปแสดงตัวอักษร A – Z

» โค้ดโปรแกรม » Java » โค้ดภาษาจาวา วนลูปแสดงตัวอักษร A – Z
 • 21 พฤศจิกายน 2019
 • 3 ตุลาคม 2020
 • Java
 • Thai Open Code


ตัวอย่างโค้ดโปรแกรมภาษา java เพื่อวนลูปแสดงตัวอักษร A – Z โดยใช้ลูป for

ตัวอย่างโค้ด A – Z (ตัวใหญ่)

//----------------------------------------------------------
// Author  : THAI OPEN CODE
// Author URI: https://www.thaiopencode.com
// Facebook : https://www.facebook.com/ThaiOpenCode
//----------------------------------------------------------

public class PrintAtoZ {

	public static void main(String[] args) {

		char ch;
	  for(ch='A'; ch<='Z'; ch++)
	  {
	    System.out.print(ch + " ");
	  }
	}
}
โค้ดภาษาจาวา วนลูปแสดงตัวอักษร A – Z

ตัวอย่างโค้ด a – z (ตัวเล็ก)

//----------------------------------------------------------
// Author  : THAI OPEN CODE
// Author URI: https://www.thaiopencode.com
// Facebook : https://www.facebook.com/ThaiOpenCode
//----------------------------------------------------------

public class PrintAtoZ {

	public static void main(String[] args) {

		char ch;
	  for(ch='a'; ch<='z'; ch++)
	  {
	    System.out.print(ch + " ");
	  }
	}
}
โค้ดภาษาจาวา วนลูปแสดงตัวอักษร A – Z