BlueCoat ProxySG

» BlueCoat ProxySG

วิธีลบแคช Cache BlueCoat ProxySG

วิธีลบแคช Cache BlueCoat ProxySG

BlueCoat Proxy เป็น Proxy Server ที่ช่วยในการ Cache ข้อมูลเว็บไซต์เพื่อช่วยให้เข้าเว็บที่เคยเข้ามาแล้วเร็วขึ้น บางครั้งเราจำเป็นต้องลบ Cache ออกเพื่อให้ Proxy ดึงข้อมูลจาก Webserver ใหม่ อีกครั้ง