วิธีติดตั้งโปรแกรม Composer

» ติดตั้งโปรแกรม » วิธีติดตั้งโปรแกรม Composer


วิธีติดตั้งโปรแกรม Composer Dependency Manager for PHP

Composer Dependency Manager for PHP เป็นเครื่องมือในการเขียนโปรแกรม ที่ใช้ในการจัดการ Package ต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมาย เมื่อเราต้องการใช้ Package สำหรับการพัฒนาโปรแกรม เราก็จะสามารถใช้ Composer เพื่อดาวน์โหลด Package นั้นลงมายัง Project ของเรา ซึ่งง่ายต่อการใช้งานโดยที่เราไม่ต้องเข้าเว็บไซต์เพื่อไปดาวน์โหลด Package นั้นแล้วนำมาใช้งาน

วิธีติดตั้งโปรแกรม Composer

1. ต้องทำการดาวน์โหลดตัวติดตั้งของโปรแกรม Composer โดยเข้าไปที่ https://getcomposer.org/download/ จากนั้นให้กดที่ Composer-Setup.exe เพื่อดาวน์โหลดไฟล์

 

2. เมื่อดาวน์โหลดไฟล์เสร็จแล้ว ก็จะได้ตัวติดตั้งที่ชื่อ Composer-Setup

วิธีติดตั้งโปรแกรม Composer Dependency Manager for PHP

 

3. ให้ทำการ Double Click ที่ไฟล์ Composer-Setup เพื่อทำการติดตั้งโปรแกรม จากนั้นจะแสดงหน้าจอ Composer Setup ให้กดปุ่ม Next > เพื่อไปขั้นตอนต่อไป

วิธีติดตั้งโปรแกรม Composer Dependency Manager for PHP

 

4. จากนั้นจะแสดงหน้าจอ ตั้งค่าเกี่ยวกับ PHP เพื่อเอาไว้รัน Composer จากนั้นกด Next >

กรณี ยังไม่ได้มีการติดตั้ง PHP หรือไม่เลือกอัตโนมัติให้ ให้ทำการ Browse.. ไปยัง php.exe ที่เราได้ทำการติดตั้งไว้ก่อนหน้านี้

วิธีติดตั้งโปรแกรม Composer Dependency Manager for PHP

 

5. จากนั้นจะแสดงหน้าจอตรวจสอบการตั้งค่า รอสักครู่..

วิธีติดตั้งโปรแกรม Composer Dependency Manager for PHP

 

6. เมื่อการตรวจสอบเบื้องต้นผ่านแล้วจะแสดงหน้าจอเกี่ยวกับการตั้งค่า Proxy จากนั้นให้กดปุ่ม Next >

กรณี มีการใช้งาน Proxy ก็เลือก Use a proxy server to connect to internet. และกรอก proxy url ให้ถูกต้อง

วิธีติดตั้งโปรแกรม Composer Dependency Manager for PHP

 

7. จากนั้นจะแสดงหน้าจอ พร้อมสำหรับการติดตั้ง ให้กดปุ่ม Install เพื่อติดตั้งโปรแกรม composer

วิธีติดตั้งโปรแกรม Composer Dependency Manager for PHP

 

8. จากนั้นก็จะทำการติดตั้ง ให้รอสักครู่…

วิธีติดตั้งโปรแกรม Composer Dependency Manager for PHP

 

9. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้ว จะแสดงข้อมูลเกี่ยวกับคำสำคัญในการติดตั้ง ให้กดปุ่ม Next >

วิธีติดตั้งโปรแกรม Composer Dependency Manager for PHP

 

10. หลังจากนั้นจะแสดงหน้าจอบอกว่าได้ติดตั้ง Composer เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้กดปุ่ม Finish เพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้ง

วิธีติดตั้งโปรแกรม Composer Dependency Manager for PHP

 

11. ตรวจสอบว่า Composer ที่ติดตั้งไปแล้วนั้นสามารถใช้งานได้หรือไม่ โดยการเปิด Command Prompt ขึ้นมา แล้วให้พิมพ์คำสั่ง composer -help จากนั้นให้กด Enter บน keyboard หลังจากนั้นจะแสดงโลโก้ Composer แสดงว่าติดตั้งได้สมบูรณ์พร้อมใช้งาน

วิธีติดตั้งโปรแกรม Composer Dependency Manager for PHP