ดาวน์โหลด AdminLTE Control Panel Template

» Templates » ดาวน์โหลด AdminLTE Control Panel Template
  • 30 มกราคม 2017
  • 26 กุมภาพันธ์ 2017
  • Templates
  • Thai Open Code


ดาวน์โหลด AdminLTE Control Panel Template

 

AdminLTE Control Panel Template เป็น fully responsive admin template พัฒนามาจาก Bootstrap 3 framework ปรับแต่งหรือแก้ไขได้ง่าย สามารถแสดงผลได้ตั้งแต่หน้าจอโทรศัพท์ขนาดเล็กไปจนถึงหน้าจอคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ได้ผ่านการตรวจสอบ HTML5 และ CSS3 ของ W3C มีไอค่อนให้ใช้งานมากกว่า 1000 (Font Awesome, Ion Icons, Glyphicons.)  และมีปลั๊กอินสำหรับการแสดงผลในรูปแบบต่างๆ มากกว่า 18 ปลั๊กอิน

 

ตัวอย่าง AdminLTE Template

สามารถดูอย่างอย่างได้ที่ https://almsaeedstudio.com/themes/AdminLTE/index2.html

 

วิธีการติดตั้ง AdminLTE Template

สำหรับการติดตั้งมีหลายวิธีซึ่งสามารถทำได้ดังนี้
1. ติดตั้งผ่าน Github

git clone https://github.com/YOUR_USERNAME/AdminLTE.git

2. ติดตั้งผ่าน Bower

bower install admin-lte

3. ติดตั้งผ่าน npm

npm install –save admin-lte

4. ติดตั้งผ่าน Composer

composer require “almasaeed2010/adminlte=~2.0”

 

เบราว์เซอร์ที่รองรับ

  • IE 9+
  • Firefox (ล่าสุด)
  • Chrome (ล่าสุด)
  • Safari (ล่าสุด)
  • Opera (ล่าสุด)

 

การอนุญาต

AdminLTE เป็น open source project โดย Almsaeed Studio ซึ่งอยู่ภายใต้การอนุญาตของ MIT และ Almsaeed Studio ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงใบอนุญาตของรุ่นในอนาคต

ดาวน์โหลด AdminLTE Template