ดาวน์โหลด SB Admin Bootstrap Template

» Templates » ดาวน์โหลด SB Admin Bootstrap Template
  • 5 กุมภาพันธ์ 2017
  • 26 กุมภาพันธ์ 2017
  • Templates
  • Thai Open Code


ดาวน์โหลด SB Admin Bootstrap Template

 

SB Admin เป็น open source ฟรี template admin ที่พัฒนาด้วย Bootstrap framework. ซึ่ง template นี้ใช้ Bootstrap 3 รองรับการแสดงผลบนขนาดหน้าจออุปกรณ์หลายขนาด (Responsive) พร้อมกับ jQuery และ Plugin อื่นๆที่หลากหลาย เพื่อสร้าง admin panels, web apps, dashboards ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวอย่าง SB Admin  Template

https://blackrockdigital.github.io/startbootstrap-sb-admin/

 

วิธีการติดตั้ง SB Admin Template

ติดตั้งผ่าน Github

git clone https://github.com/BlackrockDigital/startbootstrap-sb-admin.git

 

ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต

ลิขสิทธิ์ 2013-2016 Blackrock Digital LLC. Code released ภายใต้การอนุญาตของ MIT.

ดาวน์โหลด SB Admin Template