วิธีแก้ไข PHP Deprecated: Comments starting with ‘#’

» ตั้งค่าโปรแกรม » วิธีแก้ไข PHP Deprecated: Comments starting with ‘#’


PHP-Comments-starting-sharp1

 

PHP Deprecated:  Comments starting with ‘#’  คือ  การที่ใช้ # (ชาร์ป) ในการ comment บรรทัดที่เราไม่ต้องการให้ทำงาน

ซึ่งบางครั้งอาจทำให้เกิด error

 

วิธีแก้ไข

จากตัวอย่างมีการ comment โดยใช้ ( # ชาร์ป) ที่ไฟล์ /etc/php5/cli/conf.d/gd.ini  บรรทัดที่  1

  • ให้ทำการเปิดไฟล์ขึ้นมา

  • ให้ทำการแก้ไขโดยเปลี่ยน ( # ชาร์ป ) เป็น ( ; เซมิโคลอน) แทน จะได้

PHP Deprecated: Comments starting with '#'

ทำการ Save แล้วลองรันดูครับ

 

สรุป

เมื่อเกิด Error แบบนี้ขึ้นมา ให้ทำการแก้ไขโดยใช้ ( ;  เซมิโคลอน) แทน ( # ชาร์ป ) สำหรับการ comment บรรทัดที่ไม่ต้องการให้ทำงาน