ดาวน์โหลด SB Admin V.2 Bootstrap Template

» Templates » ดาวน์โหลด SB Admin V.2 Bootstrap Template
  • 5 กุมภาพันธ์ 2017
  • 26 กุมภาพันธ์ 2017
  • Templates
  • Thai Open Code


ดาวน์โหลด SB Admin 2 Bootstrap Template

 

SB Admin V.2 เป็น Bootstrap admin theme ที่พัฒนาด้วย Bootstrap framework. ซึ่งสามารถใช้สำหรับ Dashboard, Admin Template และมี UI พื้นฐานสำหรับการสร้างเว็บโดยทำการแก้ไขได้ง่ายและมี jQuery Plugin ที่มากับ Bootstrap ให้ใช้งานได้หลากหลาย และรองรับการแสดงผลแบบ Responsive

 

ตัวอย่าง SB Admin V.2 Template

https://blackrockdigital.github.io/startbootstrap-sb-admin-2/pages/index.html

 

วิธีการติดตั้ง SB Admin V.2 Template

ติดตั้งผ่าน Github

git clone https://github.com/BlackrockDigital/startbootstrap-sb-admin-2.git

 

ลิขสิทธิ์และใบอนุญาต

ลิขสิทธิ์ 2013-2016 Blackrock Digital LLC. Code released ภายใต้การอนุญาตของ MIT.

ดาวน์โหลด SB Admin V.2