วิธีตรวจสอบ Blacklists ของระบบอีเมล (Mail Server)

» ระบบเซิร์ฟเวอร์ » วิธีตรวจสอบ Blacklists ของระบบอีเมล (Mail Server)


Blacklists คืออะไร?

Blacklists คือ บัญชีดำ IP ของระบบ Mail Server ที่ตรวจสอบแล้วว่ามีการส่ง Spam หรือ Virus โดยจะกำหนดให้ IP นั้นไม่มีความน่าเชื่อถือ เพื่อลดปริมาณของ Spam ที่มีอยู่อย่างมากมาย

 

ทำไมถึงจะต้องทำการตรวจสอบ Blacklists ?

เพื่อตรวจสอบสุขภาพของระบบ Mail Server ว่าได้รับความน่าเชื่อถือหรือไม่ หรือตรวจสอบความผิดปกติของระบบ ว่ามีระบบ Mail Server มีการไป Spam ชาวบ้านเขาหรือป่าว หรืออาจจะเกิดจาก Virus/โดนแฮ็ก ทำให้  IP ของ Mail Server เข้าไปอยู่ใน Blacklists เมื่อ IP ติด Blacklists แล้ว จะทำให้ระบบ Mail ไม่น่าเชื่อถือ เมื่อส่งอีเมลออกไปให้คนข้างนอก บางครั้งอีเมลที่เราส่งออกไปอาจจะไม่ได้รับ เนื่องจากระบบ Anti-Spam ของระบบเมลของผู้รับ มี Policy ในการรับเมล โดยตรวจสอบว่าเมลที่เราส่งไปหานั้นมีความน่าเชื่อถือ ปลอดภัยหรือไม่ โดยเช็คจากฐานข้อมูล Blacklists ที่มีอยู่ทั่วโลก

 

วิธีตรวตสอบ Blacklists

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ mxtoolbox  URL: https://mxtoolbox.com/blacklists.aspx 

2. จากนั้นจะเจอหน้า Blacklists ให้ทำการกรอก IP  หรือ Domain ของ Mail Server จากนั้นกดปุ่ม Blacklist Check

วิธีตรวจสอบ Blacklists ของระบบอีเมล (Mail Server)

 

3. เมื่อระบบประมวลผลเสร็จแล้วจะแสดงรายการว่า IP ได้ติด Blacklists หรือไม่

ถ้ามีเครื่องหมาย ถูกสีเขียว OK แสดงว่าไม่ติด Blacklists

ถ้ามีเครื่องหมาย กากบาทสีแดง LISTED แสดงว่าคิด Blacklists

ถ้ามีเครื่องหมาย ตกใจสีส้ม TIMEOUT แสดงว่าระบบไม่สามารถตรวจสอบจากฐานข้อมูลของ Blacklists นั้นได้

วิธีตรวจสอบ Blacklists ของระบบอีเมล (Mail Server)

 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

การตรวจเช็ค Blacklists ควรนำ IP หรือ Domain ที่อยู่ในค่า MX Records มาเช็ค เพราะ MX จะเป็นตัวระบุเส้นทางของระบบ Mail Server ทั้งขารับ (inbound) และขาส่ง (outbound)