วิธีแก้ปัญหา Detect and Mount CD-ROM ในการติดตั้ง Kali Linux

» ติดตั้งโปรแกรม » วิธีแก้ปัญหา Detect and Mount CD-ROM ในการติดตั้ง Kali Linux


สำหรับการติดตั้ง Kali Linux หากเกิดปัญหาขณะติดตั้งเกี่ยวกับการ Detect and Mount CD-ROM ทำให้ไม่สามารถติดตั้ง Kali Linux ได้

 

วิธีแก้ปัญหา Detect And Mount CD-ROM

1. เมื่อมาเจอหน้าจอ Detect and Mount CD-ROM ให้ทำการเลือก <NO> แล้วกด Enter ที่ Keyboard

วิธีแก้ปัญหา Detect และ Mount CD-ROM ในการติดตั้ง Kali Linux

 

2. จากนั้นจะแสดงหน้าจอ Detect and mount CD-ROM : Installation step failed เลือก  <Continue>  จากนั้นกด Enter ที่ Keyboard

วิธีแก้ปัญหา Detect และ Mount CD-ROM ในการติดตั้ง Kali Linux

 

3. จากนั้นจะแสดงหน้าจอ  Debian installer main menu ให้เลือก Execute a shell จากนั้นกด Enter ที่ Keyboard

วิธีแก้ปัญหา Detect และ Mount CD-ROM ในการติดตั้ง Kali Linux

 

4. จากนั้นจะแสดงหน้าจอ Execute a shell : Interactive shell ให้เลือก <Continue> จากนั้นกด Enter ที่ Keyboard

วิธีแก้ปัญหา Detect และ Mount CD-ROM ในการติดตั้ง Kali Linux

 

5. จากนั้นจะแสดงหน้าจอ BusyBox ให้พิมพ์คำสั่ง ls เพื่อตรวจสอบดูว่ามีโฟลเดอร์ cdrom หรือไม่

ถ้าหากไม่มี ให้พิมพ์คำสั่ง mkdir cdrom เพื่อสร้างโฟลเดอร์ cdrom

วิธีแก้ปัญหา Detect และ Mount CD-ROM ในการติดตั้ง Kali Linux

 

6. จากนั้นพิมพ์ 2 คำสั่งดังนี้ เพื่อ mount และ ออกจาก shell

1. mount -o vfat /dev/sdb1 /cdrom/ : สั่งให้ mount ไปที่ CD-ROM

2. exit : ออกจาก shell เพื่อทำขั้นตอนต่อไป

วิธีแก้ปัญหา Detect และ Mount CD-ROM ในการติดตั้ง Kali Linux

 

7. เมื่อออกจาก shell ก็จะกลับมาหน้าจอ Debian installer main menu ให้เลือก Choose language

วิธีแก้ปัญหา Detect และ Mount CD-ROM ในการติดตั้ง Kali Linux

 

8. จากนั้นก็ทำการติดตั้งตามขั้นตอนของการติดตั้ง Kali Linux ตามปกติ