วิธีเปิดใช้งานเครื่องมือ Drawing Markups ใน Adobe Reader XI

» ตั้งค่าโปรแกรม » วิธีเปิดใช้งานเครื่องมือ Drawing Markups ใน Adobe Reader XI


วิธีเปิดใช้งานเครื่องมือ Drawing Markups สำหรับการ comment/review ไฟล์เอกสาร PDF ของโปรแกรม Adobe Reader XI

 

Drawing Markups ประกอบด้วย

Drawing Markups ใน Adobe Reader XI

A. Add text box
B. Add text callout
C. Draw line
D. Draw arrow
E. Draw oval
F. Draw rectangle
G. Draw cloud
H. Draw polygon
I. Draw connected lines
J. Draw free form
K. Erase free form

 

วิธีเปิดใช้งาน Drawing Markups

1. เลือกเมนู View > Comment จากนั้นเลือก Drawing Markups

วิธีเปิดใช้งานเครื่องมือ Drawing Markups ใน Adobe Reader XI

2. Drawing Markups จะแสดงอยู่ด้านขวาของโปรแกรม Adobe Reader XI

วิธีเปิดใช้งานเครื่องมือ Drawing Markups ใน Adobe Reader XI