วิธีเปิดใช้งานเครื่องมือ Annotations ใน Adobe Reader XI

» ตั้งค่าโปรแกรม » วิธีเปิดใช้งานเครื่องมือ Annotations ใน Adobe Reader XI


วิธีเปิดใช้งานเครื่องมือ Annotations สำหรับการ comment/review ไฟล์เอกสาร PDF ของโปรแกรม Adobe Reader XI

Annotations ประกอบด้วย

Annotations ใน Adobe Reader XI

A. Add Sticky Note
B. Highlight text
C. Add Text Comment
D. Attach file
E. Record audio
F. Add Stamp tool and menu
G. Insert text at cursor
H. Replace text
I. Strikethrough
J. Underline
K. Add note to text
L. Text Correction Markup

วิธีเปิดใช้งาน Annotations

1. เลือกเมนู View > Comment จากนั้นเลือก Annotations

วิธีเปิดใช้งานเครื่องมือ Annotations ใน Adobe Reader XI

2. Annotations  จะแสดงอยู่ด้านขวาของโปรแกรม Adobe Reader XI

วิธีเปิดใช้งานเครื่องมือ Annotations ใน Adobe Reader XI