ดาวน์โหลด Microsoft Office Compatibility Pack – Word, Excel, PowerPoint

» ดาวน์โหลด » ดาวน์โหลด Microsoft Office Compatibility Pack – Word, Excel, PowerPoint


Microsoft Office Compatibility Pack

 

Microsoft Office Compatibility Pack คือ ส่วนเสริมของ Microsoft Office เพื่อให้ Microsoft Office รุ่นเก่า สามารถเปิด แก้ไข และบันทึกเอกสาร สมุดงาน และการนำเสนอในรูปแบบแฟ้ม Open XML เช่น Microsoft Office 2007 ต้องการเปิด Microsoft Office 2013 Microsoft Office Compatibility Pack จะเริ่มใช้ใน Microsoft Office Word, Excel และ PowerPoint ตั้งแต่ Office 2007

 

ข้อมูลไฟล์

  • ชื่อไฟล์ : FileFormatConverters.exe
  • เวอร์ชั่น : 4
  • ขนาดไฟล์ : 37.2 MB
ดาวน์โหลด