โค้ดภาษาจาวา สูตรคูณแม่ 2-13

» โค้ดโปรแกรม » Java » โค้ดภาษาจาวา สูตรคูณแม่ 2-13
 • 25 กุมภาพันธ์ 2017
 • 2 มีนาคม 2017
 • Java
 • Thai Open Code


ตัวอย่างโค้ด สำหรับการเขียนโปรแกรมแสดงสูตรคูณแม่ 2 – 13 โดยใช้ภาษาจาวา (Java)

ตัวอย่างโค้ด

//----------------------------------------------------------
// Author  : THAI OPEN CODE
// Author URI: https://www.thaiopencode.com
// Facebook : https://www.facebook.com/ThaiOpenCode
//----------------------------------------------------------

public class Multiplication {

	public static void main(String[] args){
		
		for(int i=1; i<=12; i++){
			int n = 2;
	    for(int j=1; j<=6; j++){
	      System.out.printf("%5dx%2d=%3d", n, i, n*i);
	      n++;
	    }
	    System.out.println();
	  }
		
		System.out.print("\n\n");
		
		for(int i=1; i<=12; i++){
	    int n = 8;
	    for(int j=1; j<=6; j++){
	    	System.out.printf("%5dx%2d=%3d", n, i, n*i);
	      n++;
	    }
	    System.out.println();
	  }
	}
}

 

แสดงผล

โค้ดภาษาจาวา สูตรคูณแม่ 2-13