โค้ดภาษาจาวา คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

» โค้ดโปรแกรม » Java » โค้ดภาษาจาวา คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส
 • 25 กุมภาพันธ์ 2017
 • 2 มีนาคม 2017
 • Java
 • Thai Open Code


ตัวอย่างโค้ดภาษาจาวา ในการคำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส โดยวิธีสำหรับการเขียนโค้ดมีดังนี้

สูตรการหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

พื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส = ด้าน x ด้าน

 

ตัวอย่าง Flowchart

Flowchart คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส

 

ตัวอย่างโค้ด

//----------------------------------------------------------
// Author  : THAI OPEN CODE
// Author URI: https://www.thaiopencode.com
// Facebook : https://www.facebook.com/ThaiOpenCode
//----------------------------------------------------------

import java.util.Scanner;

public class SquareArea {

	public static void main(String[] args) {
		
	  Scanner scan = new Scanner(System.in);
		
	  System.out.print(" Input value of side : ");
		float side = scan.nextFloat();
		
	  System.out.printf(" Area of a Square is %.2f", side * side);

		scan.close();	  
	}
}

 

อธิบายโค้ด

import java.util.Scanner เพื่อเรียกใช้งานคลาส Scanner
Scanner scan = new Scanner(System.in) คือ ประกาศตัวแปร scan เรียกใช้งาน Scanner สำหรับการรับค่า input
side คือ ตัวแปรที่ใช้เก็บค่าของ ด้าน ที่กรอก
side * side คือ คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสตามสูตร (ด้าน x ด้าน)

 

แสดงผล

โค้ดภาษาจาวา คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัส