วิธีแก้ไข Microsoft Outlook has stopped working กรณีที่เกิดจากพิสูจน์อักษร (Proofing)

» ตั้งค่าโปรแกรม » วิธีแก้ไข Microsoft Outlook has stopped working กรณีที่เกิดจากพิสูจน์อักษร (Proofing)


Microsoft Outlook has stopped working กรณีที่เกิดจากพิสูจน์อักษร (Proofing)

 

Microsoft Outlook has stopped working กรณีที่เกิดจากพิสูจน์อักษร (Proofing) ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเราทำการ Copy ข้อความแล้ว Outlook จะทำการตรวจคำผิดคำถูก(จะมีเส้นสีแดงตรงคำที่ผิด) แต่ Outlook  ทำงานผิดพลาดทำให้เกิดการหยุดทำงาน เมื่อตรวจสอบ Windows Logs แล้วพบ Application Error ของ Outlook  มีหน้าตาประมาณนี้

Faulting application name: OUTLOOK.EXE, version: 15.0.4569.1503, time stamp: 0x52b0c226
Faulting module name: MSSP3TH.DLL, version: 15.0.0.1, time stamp: 0x506742f4
Exception code: 0xc0000005
Fault offset: 0x0000000000009cc1
Faulting process id: 0x700
Faulting application start time: 0x01d2bef3ba4678ed
Faulting application path: C:\Program Files\Microsoft Office\Office15\OUTLOOK.EXE
Faulting module path: C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE15\PROOF\MSSP3TH.DLL
Report Id: 4e6d5264-2aff-11e7-83e8-1002b57ac951
Faulting package full name:
Faulting package-relative application ID:

สำหรับ Microsoft Outlook ดังต่อไปนี้

  • Microsoft Outlook 2013

วิธีการแก้ไข โดยการปิดการใช้งานกาารพิสูจน์อักษร(Proofing)

1. เปิดโปรแกรม Outlook จากนั้นเลือกเมนู FILE > Options

2. จะแสดงหน้าจอ Outlook Options จากนั้นเลือก Mail > Spelling and Autocorrect...

Microsoft Outlook has stopped working กรณีที่เกิดจากพิสูจน์อักษร (Proofing)

 

3. จากนั้นจะแสดงหน้าจอ Editor Options จากนั้นเลือก Proofing

ตรง When correcting spelling in OutlOutook ให้ Uncheck (ไม่เลือก) รายการดั้งนี้

  • Check spelling as you type
  • Mark grammar errors as you type
  • Frequently confused words
  • Check grammar with spelling

Microsoft Outlook has stopped working กรณีที่เกิดจากพิสูจน์อักษร (Proofing)

 

Microsoft Outlook has stopped working