เครื่องพิมพ์ HP LaserJet P3015 แสดง ERROR : STANDARD TOP BIN FULL Remove all paper from bin

» ปัญหาอุปกรณ์ » เครื่องพิมพ์ HP LaserJet P3015 แสดง ERROR : STANDARD TOP BIN FULL Remove all paper from bin


STANDARD TOP BIN FULL Remove all paper from bin

 

เครื่องพิมพ์ HP P3015 แสดง ERROR : STANDARD TOP BIN FULL Remove all paper from bin

ซึ่งปกติแล้วเครื่องพิมพ์แสดงบอกให้เราเอากระดาษที่ปริ้นออกเพราะว่าตรงนั้นเต็ม  ซึ่งในบางครั้งเรานำกระดาษออกหมดแล้ว

แต่ยังขึ้น error นี้อยู่ ให้ลองตรวจสอบบานพับสีดำที่กั้นตรงกระดาษจะออกมาว่าอยู่ในตำแหน่งตั้งขึ้นหรือป่าว

HP P3015 ERROR STANDARD TOP BIN FULL Remove all paper from bin

 

ถ้าบานพับสีดำตั้งขึ้นให้แก้ไขโดยให้อยู่ในตำแหน่ง ที่พับลงปิดตรงช่องกระดาษไหลออกมา ( บานพับนั้นต้องไม่แน่น และอยู่ในตำแหน่งที่ปิดทางออกของกระดาษ)

HP P3015 ERROR STANDARD TOP BIN FULL Remove all paper from bin

 

บานพับสีดำที่ถูกต้อง คือ ให้สามารถโยกขึ้นลงได้ โดยไม่แน่นติด เมื่อปล่อยแล้วให้อยู่ในมุมที่ปิดตรงช่องกระดาษที่ออกมา