วิธีติดตั้งโปรแกรม TeraCopy

» ติดตั้งโปรแกรม » วิธีติดตั้งโปรแกรม TeraCopy


วิธีติดตั้งโปรแกรม TeraCopy 2.3

TeraCopy เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการคัดลอกและย้ายไฟล์ได้เร็วขึ้น TeraCopy จะสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดของไฟล์ที่คัดลอกโดยการคำนวณค่าการตรวจสอบ CRC นอกจากนี้ TeraCopy ยังใช้งานร่วมกันกับ Windows Explorer และสามารถตั้งค่าเป็นโปรแกรมเริ่มต้นในการคัดลอกไฟล์

คุณสมบัติของโปรแกรม TeraCopy

  • คัดลอกไฟล์ได้เร็วขึ้น
  • หยุดและกลับมาดำเนินการถ่ายโอนไฟล์
  • การกู้คืนข้อผิดพลาด
  • รายชื่อไฟล์แบบโต้ตอบ
  • Shell integration
  • การสนับสนุน Unicode
  • สนับสนุน Windows 8 x64

 

วิธีติดตั้งโปรแกรม TeraCopy

1. ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับติดตั้ง โดยเข้าไปที่ http://www.codesector.com/downloads ให้เลื่อนลงมาดูตรง Windows Applications จากนั้นให้เลือก Download โปรแกรม TeraCopy โดยสามารถเลือกดาวน์โหลดได้จาก USA หรือ Europe

วิธีติดตั้งโปรแกรม TeraCopy

 

2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จแล้วจะได้ไฟล์สำหรับติดตั้งโปรแกรม TeraCopy

วิธีติดตั้งโปรแกรม TeraCopy

3. ให้ double click ไฟล์ teracopy เพื่อทำการติดตั้ง จากนั้นจะแสดงหน้าจอ Welcome to the TeraCopy Setup Wizard ให้กดปุ่ม  Next >

วิธีติดตั้งโปรแกรม TeraCopy

 

4. จากนั้นจะแสดงหน้าจอ License Agreement ให้เลือก I accept the agreement และกดปุ่ม Next >

วิธีติดตั้งโปรแกรม TeraCopy

 

5. จากนั้นจะแสดงหน้าจอ Information ให้กดปุ่ม Next >

วิธีติดตั้งโปรแกรม TeraCopy

 

6. จากนั้นจะแสดงหน้าจอ Select Destination Location ให้กดปุ่ม Next >

วิธีติดตั้งโปรแกรม TeraCopy

 

7. จากนั้นจะแสดงหน้าจอ Select Additional Tasks ให้กดปุ่ม Next >

วิธีติดตั้งโปรแกรม TeraCopy

 

8. จากนั้นโปรแกรม TeraCopy จะถูกทำการติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอร์ให้รอสักครู่..

วิธีติดตั้งโปรแกรม TeraCopy

 

9. เมื่อติดตั้งเสร็จแล้วจะแสดงหน้าจอ Information ให้กดปุ่ม Next >

วิธีติดตั้งโปรแกรม TeraCopy

 

10. จากนั้นจะแสดงหน้าจอ Completing the TeraCopy Setup Wizard (บอกเราว่าติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้ว) จากนั้นให้กดปุ่ม Finish เป็นการเสร็จสิ้นการติดตั้งโปรแกรม

วิธีติดตั้งโปรแกรม TeraCopy

 

วิธีการใช้งานโปรแกรม TeraCopy

เราทำการ Copy ไฟล์ไปไว้ที่ต่าง ๆ ตามปกติ โปรแกรมก็จะแสดงขึ้นมา Copy ให้อัตโนมัติ

หมายเหตุ

โปรแกรม TeraCopy สามารถใช้งานได้ฟรีสำหรับการใช้ที่ไม่ใช่เชิงพาณิชย์เท่านั้น แต่สำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์จำเป็นต้องซื้อใบอนุญาต (License) ก่อนใช้งาน