ติดตั้งโปรแกรม

» ติดตั้งโปรแกรม

วิธีติดตั้งโปรแกรม JetBrains IntelliJ IDEA Community Edition

วิธีติดตั้งโปรแกรม JetBrains IntelliJ IDEA Community Edition

วิธีติดตั้งโปรแกรม IntelliJ IDEA Community Edition 1.ดาวน์โหลดตัวติดตั้ง IntelliJ IDEA Community Edition โดยเข้าไปที่เว็บไซต์ หรือดาวน์โหลดจากลิงก์ด้านล่างบทความ ตั้ง IntelliJ IDEA 3…

วิธีแก้ไข XAMPP MySQL shutdown unexpectedly ที่ติดตั้งบน Windows 10

วิธีแก้ไข XAMPP MySQL shutdown unexpectedly ที่ติดตั้งบน Windows 10

วิธีแก้ไข XAMPP ไม่สามารถ Start MySQL บน Windows 10 ได้ โดยขึ้น Error ว่า “MySQL shutdown unexpectedly.” และตรวจสอบจาก Windows Logs ก็พบ error ว่า InnoDB: File (unknown): ‘read’ returned OS error 287. Cannot continue operation

วิธีแก้ปัญหา Detect and Mount CD-ROM ในการติดตั้ง Kali Linux

วิธีแก้ปัญหา Detect and Mount CD-ROM ในการติดตั้ง Kali Linux

สำหรับการติดตั้ง Kali Linux หากเกิดปัญหาขณะติดตั้งเกี่ยวกับการ Detect and Mount CD-ROM ทำให้ไม่สามารถติดตั้ง Kali Linux ได้ วิธีแก้ปัญหา Detect And Mount CD-ROM

วิธีติดตั้งโปรแกรม Composer

วิธีติดตั้งโปรแกรม Composer

วิธีติดตั้งโปรแกรม Composer , Composer Dependency Manager for PHP เป็นเครื่องมือในการเขียนโปรแกรม ที่ใช้ในการจัดการ Package ต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมาย

วิธีติดตั้งโปรแกรมไลน์ LINE สำหรับคอมพิวเตอร์ PC

วิธีติดตั้งโปรแกรมไลน์ LINE สำหรับคอมพิวเตอร์ PC

โปรแกรมไลน์ LINE PC เป็นโปรแกรมสำหรับส่งข้อความหากันฟรีที่ใช้งานสำหรับ Windows เพื่อความสะดวกในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการโทร วีดีโอคอล ส่งไฟล์ วิธีติดตั้งโปรแกรมไลน์ Line PC มีดังนี้

วิธีติดตั้งโปรแกรม TeraCopy

วิธีติดตั้งโปรแกรม TeraCopy

TeraCopy เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการคัดลอกและย้ายไฟล์ได้เร็วขึ้น TeraCopy จะสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดของไฟล์ที่คัดลอกโดยการคำนวณค่าการตรวจสอบ CRC