โปรแกรมฟรี

» โปรแกรมฟรี

วิธีติดตั้งโปรแกรม Composer

วิธีติดตั้งโปรแกรม Composer

วิธีติดตั้งโปรแกรม Composer , Composer Dependency Manager for PHP เป็นเครื่องมือในการเขียนโปรแกรม ที่ใช้ในการจัดการ Package ต่าง ๆ ที่มีอยู่มากมาย

วิธีติดตั้งโปรแกรมไลน์ LINE สำหรับคอมพิวเตอร์ PC

วิธีติดตั้งโปรแกรมไลน์ LINE สำหรับคอมพิวเตอร์ PC

โปรแกรมไลน์ LINE PC เป็นโปรแกรมสำหรับส่งข้อความหากันฟรีที่ใช้งานสำหรับ Windows เพื่อความสะดวกในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการโทร วีดีโอคอล ส่งไฟล์ วิธีติดตั้งโปรแกรมไลน์ Line PC มีดังนี้

วิธีติดตั้งโปรแกรม TeraCopy

วิธีติดตั้งโปรแกรม TeraCopy

TeraCopy เป็นโปรแกรมที่ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยในการคัดลอกและย้ายไฟล์ได้เร็วขึ้น TeraCopy จะสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดของไฟล์ที่คัดลอกโดยการคำนวณค่าการตรวจสอบ CRC

วิธีปิดโฆษณาของโปรแกรม GOM Player

วิธีปิดโฆษณาของโปรแกรม GOM Player

วิธีปิดโฆษณาในโปรแกรม GOM Player ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับเล่นวิดีโออเนกประสงค์ สามารถได้อย่างง่ายดาย สำหรับโปรแกรม GOM Player บางครั้งเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาใช้งานมักจะมีโฆษณาขึ้นมาในหน้าแรกทุกครั้ง