GOMlab

» GOMlab

วิธีปิดโฆษณาของโปรแกรม GOM Player

วิธีปิดโฆษณาของโปรแกรม GOM Player

วิธีปิดโฆษณาในโปรแกรม GOM Player ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับเล่นวิดีโออเนกประสงค์ สามารถได้อย่างง่ายดาย สำหรับโปรแกรม GOM Player บางครั้งเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาใช้งานมักจะมีโฆษณาขึ้นมาในหน้าแรกทุกครั้ง