วิธีตั้งค่า Microsoft Exchange 2013 ให้ e-mail ภายนอกส่งเข้ามายัง Group Mail ได้

» ตั้งค่าโปรแกรม » วิธีตั้งค่า Microsoft Exchange 2013 ให้ e-mail ภายนอกส่งเข้ามายัง Group Mail ได้


Microsoft Exchange 2013

ในการสร้าง Group Mail ของ Microsoft Exchange 2013 นั้น โดยปกติค่าเริ่มต้น(Default)ของ Exchange จะไม่ให้อีเมลภายนอกส่งเข้ามา Group Mail ได้

ดังนั้นเราจะต้องทำการตั้งค่าให้อีเมลภายนอกส่งเข้ามายังเมล Group Exchange ได้

การตั้งค่าให้ Group Mail ที่เราสร้างขึ้น  ให้อีเมลภายนอกส่งเข้ามาได้ ทำได้ดังนี้

1. เข้าไปที่ Admin ของ Exchange หรือที่เรียกว่า Exchange admin center
2. เลือกเมนู  recipients  จากนั้นเลือก groups
3. เลือก Group Mail ที่ต้องการแก้ไข  แล้วเลือก Edit
4. จากนั้นจะขึ้นหน้าต่าง(popup) ให้ เลือกเมนู delivery management
5. จากนั้นด้านขวา จะมีตัวเลือกให้เลือกอยู่  2 อันคือ

  • Only senders inside my organization  คือ ให้ส่งได้เฉพาะภายในเท่านั้น
  • Senders inside and outside of my organization คือ ให้ส่งได้ทั้งภายในและภายนอก

microsoft exchange 2013 delivery management

6. ให้ทำการเลือก Senders inside and outside of my organization  แล้วกด Save

เป็นอันเสร็จขั้นตอนการตั้งค่า Exchange 2013 ให้อีเมลภายนอกส่งเข้ามายัง Group Mail ได้