วิธีติดตั้ง PHP – Dompdf ด้วย Composer

» โค้ดโปรแกรม » PHP » วิธีติดตั้ง PHP – Dompdf ด้วย Composer
  • 12 กุมภาพันธ์ 2017
  • 26 กุมภาพันธ์ 2017
  • PHP
  • Thai Open Code


Dompdf เป็น Package ในการแปลง HTML เป็น PDF ที่ถูกสร้างขึ้นมาจากภาษา PHP ในการสร้างไฟล์ PDF มันจะทำการดาวน์โหลด และอ่าน style sheet จากภายนอก, แท็กสไตล์แบบ inline และคุณลักษณะรูปแบบขององค์ประกอบ HTML เพื่อให้การสร้าง PDF ออกมาได้ดีที่สุด

ความต้องการของ Dompdf

  • PHP version 5.3.0 หรือสูงกว่า
  • DOM extension
  • GD extension
  • MBString extension
  • php-font-lib
  • php-svg-lib

 

วิธีการติดตั้ง

1. ก่อนอื่นเช็คว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ติดตั้งโปรแกรม Composer หรือไม่ หากยังไม่ได้ติดตั้งสามารถดูวิธีการติดตั้งได้จาก (วิธีติดตั้งโปรแกรม Composer)
วิธีติดตั้ง Dompdf - PHP ด้วย Composer

 

2. เปิดโปรแกรม Command Prompt ขึ้นมาจากนั้นเข้าไปยังโฟลเดอร์ที่ต้องการ ในที่นี้ผมสร้างไว้ที่ C:\www\dompdf

3. พิมพ์คำสั่ง composer require dompdf/dompdf จากนั้นกด Enter รอ Composer ทำการดาวน์โหลด Dompdf มาลงมาไว้ที่เครื่องเพื่อใช้งาน

วิธีติดตั้ง Dompdf - PHP ด้วย Composer

 

4. เมื่อ Composer ทำการดาวน์โหลด Package เสร็จแล้วจะมีโฟลเดอร์ vendor ที่เก็บ Package เมื่อเปิดเข้าไปก็จะพบโฟลเดอร์ Dompdf เป็นการเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้ง Dompdf ด้วย Composer

วิธีติดตั้ง Dompdf - PHP ด้วย Composer

 

ทดสอบ Dompdf

1. สร้างไฟล์ index.php ขึ้นมา ผมสร้างไว้ที่ C:\www\dompdf

2. โค้ดใน index.php

<?php

require 'vendor/autoload.php';

use Dompdf\Dompdf;

$dompdf = new Dompdf();
$dompdf->loadHtml('Hello Dompdf : https://www.thaiopencode.com');

$dompdf->render();
$dompdf->stream('HelloDompdf.pdf', array("Attachment" => false));

?>

3. ทดสอบ Run
วิธีติดตั้ง Dompdf - PHP ด้วย Composer