โค้ดภาษาจาวา คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู

» โค้ดโปรแกรม » Java » โค้ดภาษาจาวา คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู
  • 25 พฤศจิกายน 2017
  • Java
  • Thai Open Code


ตัวอย่างโค้ดภาษาจาวา ในการคำนวณหาพื่นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู พร้อมทั้งการทำงาน คำอธิบาย และโค้ด ให้สามารถศึกษาการทำงานของโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาจาวาได้อย่างง่าย

คำอธิบายโปรแกรมเบื้องต้น

เราจะใช้ Scanner ในการรับค่าที่กรอกจากคีย์บอร์ด ซึ่งเมื่อโปรแกรมเริ่มต้นจะให้กรอกตัวเลขของความสูง จากนั้นจะให้กรอกตัวเลขผลบวกของด้านคู่ขนาน แล้วนำตัวเลขที่กรอกเข้ามาทั้งสอง คำนวณตามสูตรหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู (1/2 x สูง x ผลบวกของด้านคู่ขนาน)

ตัวอย่างโค้ด


//----------------------------------------------------------
//Author    : THAI OPEN CODE
//Author URI: https://www.thaiopencode.com
//Facebook  : https://www.facebook.com/ThaiOpenCode
//----------------------------------------------------------

import java.util.Scanner;

public class TrapezoidAreaCalculator {

	public static void main(String[] args) {
		
		Scanner scan = new Scanner(System.in);
		double height, sumside;
		
		System.out.print("กรุณากรอกตัวเลขของความสูง : ");
		height = scan.nextDouble();
		
		System.out.print("กรุณากรอกตัวเลขผลบวกของด้านคู่ขนาน : ");
		sumside = scan.nextDouble();
		
		scan.close();
		
		System.out.printf("\r\nพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู คือ %.2f", 0.5 * height * sumside);
	}
}

แสดงผล

โค้ดภาษาจาวา คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู