โค้ดภาษาจาวา คำนวณผลรวม จากการวนรับค่าตัวเลข จำนวน 5 ค่า จากคีย์บอร์ด

» โค้ดโปรแกรม » Java » โค้ดภาษาจาวา คำนวณผลรวม จากการวนรับค่าตัวเลข จำนวน 5 ค่า จากคีย์บอร์ด
  • 25 พฤศจิกายน 2017
  • 25 พฤศจิกายน 2017
  • Java
  • Thai Open Code


ตัวอย่างการเขียนโค้ดโปรแกรมด้วยภาษาจาวา เพื่อคำนวณผลรวม จากการวนรับค่าตัวเลข จำนวน 5 ค่า จากคีย์บอร์ด

คำอธิบายโปรแกรมเบื้องต้น

จะใช้ Scanner สำหรับการรับค่าจากคีย์บอร์ด และใช้ ArrayList ในการเก็บค่าที่กรอกเข้ามา จากนั้นจะให้ลูป while เพื่อวนรับค่าจำนวน 5 ครั้ง จากนั้นเรียกใช้  java.util.stream.DoubleStream.sum() เพื่อคำนวณหาผลรวมของ ArrayList หรือเราสามารถใช้ลูป For ในการหาผลรวมของ ArrayList ก็ได้นะครับ

 

ตัวอย่างโค้ด


//----------------------------------------------------------
//Author    : THAI OPEN CODE
//Author URI: https://www.thaiopencode.com
//Facebook  : https://www.facebook.com/ThaiOpenCode
//----------------------------------------------------------

import java.util.ArrayList;
import java.util.Scanner;

public class ArrayListDoubleLoop {

	public static void main(String[] args) {
		
		Scanner scan = new Scanner(System.in);
		ArrayList<Double> list = new ArrayList<Double>();
		
		int i = 1;
		while(i <= 5)
		{
			System.out.printf("กรุณากรอกตัวเลข ครั้งที่ %d : ", i);
			list.add(scan.nextDouble());
			i++;
		}
		scan.close();
		
		Double sum = list.stream().mapToDouble(Double::doubleValue).sum();
		System.out.printf("\r\nผลรวมทั้งหมด คือ  %.2f", sum);		
	}
}

 

แสดงผล

โค้ดภาษาจาวา คำนวณผลรวม จากการวนรับค่าตัวเลข จำนวน 5 ค่า จากคีย์บอร์ด