วิธีลบแคช Cache BlueCoat ProxySG

» ตั้งค่าโปรแกรม » วิธีลบแคช Cache BlueCoat ProxySG


เมื่อต้องการเคลียร์แคชของ BlueCoat ProxySG  สามารถทำได้ดังนี้

1. ทำการ Login เข้าระบบ BlueCoat ProxySG

2. เลือก เมนู Maintenance > System and Disks > Tasks

3. กดปุ่ม Clear the object cache

4. กดปุ่ม OK เพื่อยืนยันการลบแคช