ตั้งค่าโปรแกรม

» ตั้งค่าโปรแกรม

วิธีแก้ไข Microsoft Outlook has stopped working กรณีที่เกิดจากพิสูจน์อักษร (Proofing)

วิธีแก้ไข Microsoft Outlook has stopped working กรณีที่เกิดจากพิสูจน์อักษร (Proofing)

Microsoft Outlook has stopped working กรณีที่เกิดจากพิสูจน์อักษร (Proofing) ซึ่งจะเกิดขึ้นเมื่อเราทำการ Copy ข้อความแล้ว Outlook จะทำการตรวจคำผิดคำถูก(จะมีเส้นสีแดงตรงคำที่ผิด) แต่ Outlook ทำงานผิดพลาดทำให้เกิดการหยุดทำงาน

วิธีเปิดใช้งานเครื่องมือ Annotations ใน Adobe Reader XI

วิธีเปิดใช้งานเครื่องมือ Annotations ใน Adobe Reader XI

วิธีเปิดใช้งานเครื่องมือ Annotations สำหรับการ comment/review ไฟล์เอกสาร PDF ของโปรแกรม Adobe Reader XI

วิธีเปิดใช้งานเครื่องมือ Drawing Markups ใน Adobe Reader XI

วิธีเปิดใช้งานเครื่องมือ Drawing Markups ใน Adobe Reader XI

วิธีเปิดใช้งานเครื่องมือ Drawing Markups สำหรับการ comment/review ไฟล์เอกสาร PDF ของโปรแกรม Adobe Reader XI

Adobe Reader ไม่สามารถเปิดไฟล์ PDF แสดง  error opening - Access denined

Adobe Reader ไม่สามารถเปิดไฟล์ PDF แสดง “error opening – Access denined”

Adobe Reader แจ้งเตือน There was an error opening this document. Access denined. ทำให้ไม่สามารถเปิดไฟล์ PDF ได้ ในกรณีนี้ของยกตัวอย่างในเรื่องของ Security PDF

วิธีปิดโฆษณาของโปรแกรม GOM Player

วิธีปิดโฆษณาของโปรแกรม GOM Player

วิธีปิดโฆษณาในโปรแกรม GOM Player ซึ่งเป็นโปรแกรมสำหรับเล่นวิดีโออเนกประสงค์ สามารถได้อย่างง่ายดาย สำหรับโปรแกรม GOM Player บางครั้งเมื่อเราเปิดโปรแกรมขึ้นมาใช้งานมักจะมีโฆษณาขึ้นมาในหน้าแรกทุกครั้ง

Excel 2013 ทำ Pivot Table แล้ว Refresh ข้อมูล แต่ค่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง

Excel 2013 ทำ Pivot Table แล้ว Refresh ข้อมูล แต่ค่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง

วิธีแก้ไข Microsoft Office Excel 2013 ทำ Pivot Table เมื่อสั่ง Refresh ข้อมูล แต่ค่าไม่มีการเปลี่ยนแปลง ดังนั้นจึงแก้ไขตามขั้นตอนดังนี้

วิธีแก้ไข PHP Deprecated:  Comments starting with  #

วิธีแก้ไข PHP Deprecated: Comments starting with ‘#’

วิธีแก้ไข PHP Deprecated: Comments starting with ‘#’ ไม่ให้แสดงในหน้าจอ หากเรามีการดำเนินการเกี่ยวกับ PHP

วิธีลบแคช Cache BlueCoat ProxySG

วิธีลบแคช Cache BlueCoat ProxySG

BlueCoat Proxy เป็น Proxy Server ที่ช่วยในการ Cache ข้อมูลเว็บไซต์เพื่อช่วยให้เข้าเว็บที่เคยเข้ามาแล้วเร็วขึ้น บางครั้งเราจำเป็นต้องลบ Cache ออกเพื่อให้ Proxy ดึงข้อมูลจาก Webserver ใหม่ อีกครั้ง

วิธีตั้งค่า Microsoft Exchange 2013 ให้ e-mail ภายนอกส่งเข้ามายัง Group Mail ได้

วิธีตั้งค่า Microsoft Exchange 2013 ให้ e-mail ภายนอกส่งเข้ามายัง Group Mail ได้

การสร้าง Group Mail ของ Microsoft Exchange 2013 นั้น โดยปกติค่าเริ่มต้น(Default)ของ Exchange จะไม่ให้อีเมลภายนอกส่งเข้ามา Group Mail ได้ ดังนั้นจึงต้องทำการแก้ไขการตั้งค่า