รวมโค้ดจาวา

» รวมโค้ดจาวา

โค้ดภาษาจาวา คำนวณหาพื้นที่วงกลม

โค้ดภาษาจาวา คำนวณหาพื้นที่วงกลม

ตัวอย่างโค้ดภาษาจาวา ในการคำนวณหาพื้นที่วงกลม ตามสูตรการคำนวณหาพื้นที่วงกลมมาตรฐาน ตามสูตรการหาพื้นที่วงกลม (พื้นที่วงกลม = พาย x รัศมี2) และค่า π หรือ PI จะเท่ากับ 3.141593 แล้วนำผลลัพธ์ที่คำนวณได้แสดงผล

โค้ดภาษาจาวา คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู

โค้ดภาษาจาวา คำนวณหาพื้นที่สี่เหลี่ยมคางหมู

ตัวอย่างโค้ดภาษาจาวา ในการคำนวณหาพื่นที่ของรูปสี่เหลี่ยมคางหมู พร้อมทั้งการทำงาน คำอธิบาย และโค้ด ให้สามารถศึกษาการทำงานของโปรแกรมที่เขียนด้วยภาษาจาวาได้อย่างง่าย ตามสูตร 1/2 x สูง x ผลบวกของด้านคู่ขนาน

โค้ดภาษาจาวา คำนวณผลรวม จากการวนรับค่าตัวเลข จำนวน 5 ค่า จากคีย์บอร์ด

โค้ดภาษาจาวา คำนวณผลรวม จากการวนรับค่าตัวเลข จำนวน 5 ค่า จากคีย์บอร์ด

ตัวอย่างการเขียนโค้ดโปรแกรมด้วยภาษาจาวา เพื่อคำนวณผลรวม จากการวนรับค่าตัวเลข จำนวน 5 ค่า จากคีย์บอร์ด และใช้ java.util.stream.DoubleStream.sum() ในการหาผลรวมทั้งหมดใน ArrayList